QuickScan brandveiligheid

Is uw gebouw brandveilig?

Door Stam en Stam een zogeheten Quick scan uit te laten voeren krijgt u antwoord op de vraag: “Is uw gebouw brandveilig?”. De QuickScan biedt de mogelijkheid om u inkijk te geven over de brandveiligheid in en rondom uw gebouw. Eventuele gebreken worden in een rapportage uitgewerkt en besproken om tot een eenduidige oplossing te komen.

Technische eisen en beheer

Er wordt gekeken naar de zogenaamde ‘BIO-aspecten’: Bouwkunde – Installatie – Organisatie. Bij deze beoordeling wordt niet alleen gekeken of de installatie aan de technische eisen voldoet, maar ook of de installatie adequaat beheerd wordt en of de bedrijfsorganisatie afgestemd is op de huidige situatie. Ook wordt er naar de bouwkundige randvoorwaarden gekeken.

Werkwijze QuickScan

Onze QuickScan is altijd vrijblijvend en zo werkt het:

  1. U vult het formulier in.
  2. Een expert neemt contact met u op voor een korte telefonische intake.
  3. We maken en afspraak en komen bij u langs.
  4. U ontvangt uw QuickScan rapport.

Aanvraagformulier QuickScan