Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Het doel van een brandmeldinstallatie is om een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, zodat de (externe) alarmorganisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd.

Snelle en ordelijke ontruiming

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen na het ontdekken van een brand snel te alarmeren zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Een ontruimingsalarminstallatie is vooral nodig wanneer personen door aanroepen niet snel genoeg op de hoogte kunnen worden gesteld. Het type ontruimingssignaal kan bestaan uit luid alarm, stil alarm of een combinatie van beide, dit is per gebruiksfunctie verschillend.

Strenge wettelijke eisen

Uiteraard dient een brandmeldinstallatie aan strenge wettelijke eisen (NEN 2535 en NEN 2575) te voldoen om zo de bedrijfszekerheid te waarborgen. Stam en Stam beveiligingstechniek kan u hierbij helpen door het gehele proces van A tot Z te begeleiden en u geheel te ontzorgen, met als gezamenlijk doel een installatie op te leveren welke voldoet aan de kwaliteitseisen van de norm en voldoet aan de specifieke wensen van de klant.

Alles geregeld!

Wij verzorgen het gehele traject van A tot Z, denk hierbij aan adviseren, ontwerpen, installeren, beheren en het onderhouden van uw brandbeveiligingsinstallatie.

Onderhoud

Om uw Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in goede staat te houden, dient er onderhoud uitgevoerd te worden. Voor het uitvoeren van het onderhoud wordt verwezen naar de NEN 2654 beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – deel 1: brandmeldinstallaties en de NEN 2654 beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – deel 2: ontruimingsalarminstallaties. In beide normen wordt beschreven waaraan het onderhoud dient te voldoen.

Jaarlijkse controle

Naast het jaarlijks onderhoud is de gebruiker ook verplicht maandelijkse- en viermaandelijkse beheerderstaken uit te voeren. Stam en Stam kan u hierin ondersteunen en indien gewenst de gehele beheerderstaken over nemen om u te ontzorgen.

Meer informatie en quickscan

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs. Wilt u meteen zekerheid? Vraag dan direct onze quickscan aan voor uw bedrijf!